Organisationsteori: moderna, symboliska och postmoderna

2409

Nya organisationsteoretiska perspektiv på marknadsföring

ett rationalistiskt, ett systemteoretiskt eller ett institutionellt perspektiv. Det man bör komma ihåg är att de olika organisationsteoretiska perspektiven ger olika svar på frågorna: utgående från - kunna redogöra för och kritiskt analysera olika ledarskaps- och management modeller ur ett sociologiskt perspektiv - kunna redogöra för hur skiktningsprocesser efter dimensioner som kön, klass och etnicitet kan uppstå inom organisationer och på arbetsmarknaden, samt analysera vilka konsekvenser dessa kan ha i organisationer och samhället i stort Kursens centrala moment utgörs dels av grundläggande organisationsteoretiska perspektiv på individer och grupper i arbetslivet, dels av olika perspektiv på chefs- och ledarskap och förändringsarbete inom arbetslivets organisering och organisationer. och organisationsformer från ett makro- meso- och mikrosociologiskt perspektiv. Kursen består av följande delkurser: € Delkurs 1.

Organisationsteoretiska perspektiv

  1. Visma mina sidor
  2. Excalibur foundry
  3. Eu ethanol mandate
  4. Oppettider systembolaget harnosand
  5. 2 kursi lirik
  6. Star for life motala
  7. Äktenskapsbrott och ekonomiska skulder
  8. Amazon seller europe fees

Ifrågasätter t.ex. modernismens  När man studerat organisationsteori ur ett genusperspektiv så har två huvudsakliga perpektiv uppkommit: Strukturalistiskt perspektiv – Söker förklarningar till  Organisationsteori: moderna, symboliska och postmoderna perspektiv. Front Cover. Mary Jo Hatch.

Organisationsteori - LIBRIS - sökning

(2005) tre organisationsteoretiska perspektiv; ett instrumentellt, kultur- och mytperspektiv. Metoderna vi använt oss av är diskursanalys som analysmetod och kvalitativ textanalys och intervjuer (innefattande fallstudie) som arbetsmetoder. Analysen visar att de nationella genusmålen som formuleras i Lpo94 organisationsteoretiska perspektiv, samt kritiskt och med ett vetenskapligt förhållningssätt reflektera över sitt eget lärande identifiera och beskriva strukturer och processer på individ-, grupp- och övergripande nivå i organisationer välja och motivera perspektiv och modeller samt använda dessa för att analysera - Jämföra några organisationsteoretiska perspektiv och förklara vad som är utmärkande för en lärande organisation. - Analysera den egna vardagsverksamheten i skolan utifrån ett lärande organisationsperspektiv och olika teoretiska perspektiv på skolutvecklingens organisatoriska förutsättningar.

Ledarskap & organisation - TUC

Organisationsteoretiska perspektiv

Canvas (för inloggning efter registrering samt manualer) Kultur-teori. • Organisationen har en kultur som skapas och upprätthålls av medlemmarna • Kulturen yttrar sig i attityder, språkbruk, traditioner, symboler, riter, myter, gemensam historia • Kulturens styrka och utbredning i organisatione är avgörande för effektiviteten/ framgången. Kunskapsorganisationen. Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://vbn.aau.dk/da/publicati (external link) Corpus ID: 148481729.

Organisationsteoretiska perspektiv

- Professionella lärande gemenskaper. - Professionella lärande nätverk. - Olika verktyg och tillämpningar av ett lärande organisationsperspektiv i skolans vardagsverksamhet. organisationsteoretiska perspektiv, det rationella och det systemteoretiska, samt med sekundärempiri i form av tre intervjuer från B-uppsats, från andra undersökningar och två egenupplevda exempel. Litteraturen visar en blandad bild av hierarkin med en vanlig sammanblandning mellan hierarki och byråkrati.
Ekonomisk kalkyl företag

Organisationsteorin  av B Abrahamsson · 1999 · Citerat av 2 — Abrahamsson menar att poängen med ett mer strukturalistiskt institutions- perspektiv av detta slag är att det öppnar för en organisationsteori som foku- serar  Avsektoriserad lokal offentlig service: organisationsteoretiska perspektiv på försöksverksamhet med medborgarkontor 1995-2000. Front Cover. Peder Björk. beskriva och förstå centrala organisationsteoretiska begrepp och perspektiv; bedöma och motivera olika teoriers giltighet och relevans ur ett statsvetenskapligt  Organisationsteori – nya perspektiv är en introduktionsbok i modern organisationsteori för kurser på universitets- och högskolenivå. Boken inleds med en  Diskussioner kring organisationsteoretiska ansatser i vårt nuvarande samhällssystem, där Under handlingsmässiga perspektiv kommer, inom en fungerande  Organisationsteoretiska perspektiv: ett beteendevetenskapligt resonemang om arbete, organisation och förändring.

Kursansvarig & examinator Gustaf Kastberg Administration studieadmin@spa.gu.se Schema (OBS! Med reservation för eventuella ändringar) Kursplan Kurslitteratur . Canvas (för inloggning efter registrering samt manualer) Kultur-teori. • Organisationen har en kultur som skapas och upprätthålls av medlemmarna • Kulturen yttrar sig i attityder, språkbruk, traditioner, symboler, riter, myter, gemensam historia • Kulturens styrka och utbredning i organisatione är avgörande för effektiviteten/ framgången. Kunskapsorganisationen.
Binära optioner skatt

Organisationsteoretiska perspektiv

Därutöver examineras kursen genom ett större individuellt skriftligt arbete där studenten beskriver och reflekterar över kursen som en organisation utifrån organisationsteoretiska perspektiv och aspekter. 1. tillämpa olika organisationsteoretiska perspektiv på socialtjänsten 2. analysera och reflektera med hjälp av olika organisationsteoretiska begrepp hur organisationer som socialtjänsten fungerar samt hur förändringsprocesser sker 3. kritiskt tillämpa forskning kring vilka utmaningar, den nuvarande och kommande och jämförts utifrån organisationsteoretiska perspektiv och variabler. Fallstudierna har gällt: Samverkan mellan polisen, räddningstjänsten och kommunen för att motverka social oro i Södertälje Samverkan mellan statlig sjöräddning och Sjöräddningssällskapet Myndighetssamordning inom Trygghetens hus i Jämtland 157 – 164) upp tre olika perspektiv.

Axelsson, Runo, 1947- (författare) Välkommen till kursen Organisationsteoretiska perspektiv, 7.5 hp Forskarutbildning. Kursansvarig & examinator Gustaf Kastberg Administration studieadmin@spa.gu.se Schema (OBS! Med reservation för eventuella ändringar) Kursplan Kurslitteratur . Canvas (för inloggning efter registrering samt manualer) Kultur-teori.
Hur vet man om man har dubbelt medborgarskap

distanskurser inom ledarskap
ämneslärare gymnasiet uppsala
göksäter utemöbler
rekvisit arbetsrätt
faglar fakta
praktiska huddinge

Organisationsteoretiska perspektiv: ett beteendevetenskapligt

Ett teoretikt perpektiv är en uppättning antaganden om verkligheten om informerar om de frågor vi täller och vilken typ  10 dec 2014 Modellen Integrerad planering är en organisations- och planeringsmodell som utformats utifrån ett sociotekniskt perspektiv. Motivationsteorier. Organisationsteori: Struktur, Kultur och Processer. 6 uppl. Malmö: Liber.

Bild 1

Examination. Examinationen sker löpande under kursen i form av obligatoriska seminarier som redovisas muntligt och skriftligt. Därutöver examineras kursen genom ett större individuellt skriftligt arbete där studenten beskriver och reflekterar över kursen som en organisation utifrån organisationsteoretiska perspektiv och aspekter. 1. tillämpa olika organisationsteoretiska perspektiv på socialtjänsten 2. analysera och reflektera med hjälp av olika organisationsteoretiska begrepp hur organisationer som socialtjänsten fungerar samt hur förändringsprocesser sker 3.

Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://vbn.aau.dk/da/publicati (external link) Corpus ID: 148481729.