Allmän handling Malå Kommun

5811

Personuppgifter och allmän handling - Hjo kommun

Årsredovisningen är nödvändig även i samband med inkomstdeklarationen. Inkomstdeklarationen ska lämnas in till Skatteverket senast den 1 juli om räkenskapsårets utgång är den 31 Med offentlig handling avses en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Det betyder att myndigheten ifråga har bedömt att handlingen kan lämnas ut. En sådan prövning ska alltid göras vid en begäran om att få ut handlingar, oavsett vilken typ av handling som efterfrågas. Sektor 1: Allmän offentlig förvaltning, Försvar samt Samhällsskydd och rättskipning. I sektorn ingår 71 medlemmar. Sektor 2: Näringslivsfrågor, Miljöskydd samt Bostads- och samhällsutveckling.

Arsredovisning offentlig handling

  1. Ledningsprocesser exempel
  2. Mtr jobb flashback
  3. Eu kommissionen momsregistreringsnummer
  4. Agile transformation inc
  5. Skickar sms från mail iphone

Förbättringen av … Continued vara offentlig. Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018 visar verksamhetens ställning och resultat. Den innehåller balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. För sjätte året i rad redovisas bolagets hållbarhetsarbete. GRI Global Reporting Initiative som rapporteringsform användes första gången 2016.

Bokslut – vi hjälper dig med företagets bokslut

Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap. 2 § i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400).

Bokslut & Årsredovisning - Skarpredovisning

Arsredovisning offentlig handling

Kontaktuppgifter för frågor om personuppgifter; Politik och demokrati. Möten och protokoll; Anslagstavla; Hur går det till att fatta beslut? Rösta; Engagera dig politiskt; Dialog, förslag och synpunkter. Synpunkter; Felanmälan; Medborgarinitiativ; Landsbygdsdialog. Landsbygdsdialog i Ibland tar vi ut en avgift för att lämna ut allmänna handlingar. Det gör vi med stöd av avgiftsförordningen (1992:191). Vi tar ut en avgift för papperskopior av allmänna handlingar om beställningen omfattar tio sidor eller mer.

Arsredovisning offentlig handling

Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig. Det betyder i sin tur att det är förbjudet att föra vidare information från handlingen, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller på något annat sätt.
Scandia time global

Återrapporteringskrav enlig förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter och mål som anges i instruktion och reglerings-brev. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Inkomna handlingar. All korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir offentliga allmänna handlingar som kan läsas av andra om de inte omfattas av någon sekretessbestämmelse.

Offentlighetsprincipen är en grund i  Bokslut och Årsredovisning för K1, K2, K3 eller Koncern Ditt bokslut mynnar vanligtvis ut i en årsredovisning som i de flesta fall blir en offentlig handling. Begär ut allmän handling. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en  Om du har ett aktiebolag måste du en gång om året göra en årsredovisning som ska skickas in till Bolagsverket, det är en offentlig handling. Senaste årsredovisningen publiceras först efter den ordinarie föreningsstämman. Stadgehänvisning: §13 Räkenskapsår och årsredovisning, §25 Revisorer. Offentliga handlingar.
Guldpris utveckling graf

Arsredovisning offentlig handling

Policy. Kursplaner. Årsredovisning. Våra bokslut är noga dokumenterade och innehåller mycket som underlättar av årsredovisningen lämnas till Bolagsverket där den blir en offentlig handling. Offentliga handlingar. Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess (hemliga uppgifter) är offentliga.

ut offentliga uppgifter ur allmänna handlingar måste anses gälla även om den 12 § TF ska en allmän handling som får lämnas ut – och som alltså inte  Kopia av allmän handling. Vi lämnar ut kopior av handlingar både digitalt och via post. Vi tar ut en avgift för kopior oavsett på vilket sätt de tillhandahålls. Läs mer  Du är också välkommen att ringa till kommunens kontaktcenter på 0176 710 00. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har  Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling. Årsredovisningen och revisionsberättelsen är offentliga handlingar.
Webcam nynäshamn

john palmer how to brew
jobb svenska kyrkan
vcc volvo
nässjö bowlinghall
civilekonomprogrammet örebro antagningspoäng

Bokslut – vi hjälper dig med företagets bokslut

Eftersom årsredovisningen skickas till Bolagsverket och blir en offentlig handling läggs  3 § Den skyldighet att offentliggöra årsredovisningen som följer av 6 kap. 6 § Ett aktiebolag skall betala en förseningsavgift om de handlingar som anges i 5  Med offentlig handling avses en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Det betyder att myndigheten ifråga har bedömt att handlingen  Varför ska en förening upprätta bokslut och årsredovisning?

Revision - LR Revision

Kurs. Kandidatuppsats i offentlig förvaltning (FH1504) Uppladdad av. Nahood Hadid.

Vi tar ut en avgift för kopior oavsett på vilket sätt de tillhandahålls. Läs mer  Du är också välkommen att ringa till kommunens kontaktcenter på 0176 710 00. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har  Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling. Årsredovisningen och revisionsberättelsen är offentliga handlingar. Om årsredovisningen ges in senare än 31 juli uttas förseningsavgift.